GÜNEŞSU HUKUK

Ceza Hukuku

Güneşsu Hukuk & Danışmanlık Bürosu Ceza Hukuku alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

Güneşsu Hukuk & Danışmanlık Bürosu, soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir

Ceza avukatı olarak bilinen avukatlar ceza hukuku kapsamına giren konularda daha önce araştırma yapmış veya çalışmış, şüpheli ya da sanıkların haklarını çok iyi bilen hukukçulardır. Hukuk büromuz avukatları bu dal kapsamında dava vekilliği ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bunlar:

Büromuz hukuki hizmet verdiği suçlar aşağıda özetlenmiştir:

  • Yaşama karşı suçlar: Kasten adam öldürme, taksirle adam öldürme, insan ticareti
  • Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar: Kasten yaralama, taksirle yaralama
  • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar: Cinsel saldırı, cinsel istismar, cinsel taciz
  • Hürriyete karşı suçlar: Tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, konut dokunulmazlığının ihlali
  • Şerefe karşı işlenen suçlar: Hakaret
  • Özel hayata karşı suçlar: Özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal
  • Mal varlığına karşı suçlar: Hırsızlık, kullanma hırsızlığı, yağma (gasp), mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık
  • Kamu güvenine karşı suçlar: Parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, özel belgede sahtecilik
  • Genel ahlaka karşı suçlar: Müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

Soruşturma ve dava süreçlerinde karşılaşılacak gözaltı, tutuklama, gözlem altına alınma, ifade alma, arama, el koyma durumlarında hukuki bilgi ve desteğin verilmesi hususlarında uzman ekibimizle disiplinli bir şekilde çalışmaktayız. Güneşsu Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman ceza avukatları olarak listelenen alanlarda ve diğer özel ceza kanunlarındaki suç tiplerine ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır.